การวางรากฐานสระน้ำให้แข็งแรง สามารถเล่นได้หลายคน

เขียนภาษาอังกฤษกำกับ ไม่ได้แปลว่าเอามาจากฝรั่ง แต่เป็นคำที่ข้าพเจ้าคิดขึ้นเอง เพื่อแสดงว่าธรรมชาติของคอนฟิกกูเรชันมหัศจรรย์แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคอนฟิกณูรชันในภาษาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เหนือคำอธิบาย แต่เห็นจริงอยู่ได้ในปกติชีวิต และเป็นด้นเหตุของโรคไม่มีทางรักษาทุกชนิด รวมทั้งตายโดยปราศจากสาเหตุอีกด้วยกรดอะมิโน นํ้าตาล ที่จะเป็นคุณแก่ชีวิตมนุษย์ ต้องมีคอนฟิกกูเรชันจำเพาะ เช่น ต้องคอนฟิกกูเรชัน (L -aminoacids) ถ้าหากเป็น อ – amino acids ซึ่งมีสมปดทางเคมีเหมือนกันทุกอย่าง ร่างกายแยกไม่ได้ บางชนิดเข้าไปทำให้ตายทันที เรียกว่า พิษงู พิษของว่านพิษของเห็ด เป็นด้น นํ้าตาลจากธรรมชาติบางตัวเป็นพิษ และคนที่มีความบกพร่องที่ภูมิคุ้มกัน คือ คอนฟิกกูเร’ชัน’ของนํ้าตาลเปลี่ยน ตังนั้นเอาเองที่ยกตัวอย่างคือเรื่อง คอนฟิกถูเรชันของสุขภาพร่างกาย แต่ทว่าสุขภาพของปัญญาที่จะเห็นความจริงแท้ สระน้ำเด็กทรงกลม หรือเป็นความลวงเรียกว่า อวิชชา มันก็คือเรื่อง คอนฟิกภูเรชันเช่นกันพูดแล้วกำกวม แต่เห็นแจ้งแล้วง่ายที่สุด “อวิชชา และ วิชชา”อยู่ที่เดียวกันอวิชชา ก็คือ “รู้” ที่แยกตัวออกมารูโลกอันวิจิตรวิชชา ก็คือ “รู้” ที่รู้ปรมัตถธรรมอันวิจิตร“รู้” จึงง่ายที่สุด เพราะยังไม่มีความวิจิตรให้รู้ น กาวถ้าเข้าถึง “รู้’’ จึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญามหาศาลหรือถ้าใช้แค’แตะรู้ ก็เสมือนควายตัวหนึ่ง สำนวนนี้หมายถึง รู้ซื่อจนไม่มีความวิจิตร เพราะจิตย้งแตะอยู่กับจิตเดิม สภาวะเช่นนี้จึงเป็นที่พักผ่อนของจิตที,เหนือคำบรรยายชีวิตของมนุษย์ต้องอยู่กับธาตุสี่ ขันธ์ห้า อายตนะหก ตลอดเวลายิ่งโลกสมัยใหม่ มีสาระที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สร้างขึ้นมากมาอุปาทานใน ธาตุ ขันธ์ อายตนะก็เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าทุกสิ่งคือความหลงรู้ เสมือนรู้ความจริงว่า พระเอกนางเอกในจอทีวีหรือจอภาพยนต์ไม่มีจริง ไม่มืจริงทั้งรูปธรรมและนามธรรม เพราะมันคือการปรุงแต่งตัดต่อแสงและเสียงเท่านั้น ชีวิตจริงก็ไม่ต่างจากนิยายที่เราดู สระน้ำเด็กไวนิล  ถ้านั่งสมาธิไปสักหน่อยก็มืแค่แสงและเสียงที่กำลังตัดต่อเป็นเรื่องราว หาความจริงไม่ไต้ถ้าเห็นความจริงเช่นนั้น เราจะใช้ชีวิตอย่าง“สักแต่ว่า” เสมือนเห็นความสุข ความเป็น ความตาย ของชีวิตคือเรื่องราวในภาพยนต์แต่บุคคลจะทำ “สักแต่ว่า” จะต้องมีความสามารถเห็นความจริงว่า ขันธ์แต่ละขันธ์เป็นอย่างนี้ อายตนะแต่ละอายตนะเป็นอย่างนี้กัลยาณอตรต้องเห็นว่าจริงๆ แล้วม้นเป็นแค,แสงเสียงมาต่อกันเป็นภาพ หรือความรู้สึกถ้าเราไปยึดหมายมั่นในสิ่งที่ไม่มีจริง จะก็จะเสียสมดุลทันทีบุคคลที่จะ “สักแต่ว่า” จึงเหมือนมี ๒ จิต คือ ตอบโต้อยู่กับโลกไปตามสมมติ แต่อีกจิตหนึ่งยืนรู้ว่า สระว่ายน้ำเด็กขนาดใหญ่ มันไม่มีความจริงเอาเลย การบรรลุธรรมกักษณะนี้อาศัยวิปัสสนาญาณที,ทำให้เห็น ธาตุ ขันธ์อายตนะ ล้วนโกลาหล “สักแต่ว่า” ทั้งนั้น ส่วนจะเป็นอริยบุคคลขั้นไหน บอกไม่ได้ แต่ถ้าเราบรรลุธรรม หมายความว่า สระน้ำเด็กมือสอง เราเห็นความจริงด้วยตนเอง และเราก็ประจักษ์ซัดว่า โลกนี้เป็นแค่ความลวงของแสงสีเสียงเท่านั้นเองจริง ๆ“สักแต่ว่า” จึงต่างจาก “รู้” เพราะยังมีธาตุ ขันธ์ อายตนะให้รู้อยู่ตลอดเวลา การอยู่ในโลกสมมติจึงเต็มรูปแบบมากกว่า “รู้”นักปฏิบัติที่นั้งเข้าฌานสมาบัติ ออกมาจากสมาบัติใหม่ๆ จะรู้สึกว่า “รู้” อยู่แค่ภายนอก ไม่มีอะไรจะทะลวงมาทำลายความสงบภายในได้เลย อารมณ์ภายในยังสงบนึ่งรู้ ดูราวกับปัจจัยที่ส่งเข้ามากระเต็นกระดอนไปเอง ตรงนี้คือ “รู้ว่ารู้” ไม่ใช่ “รู้ชีอๆ” แบบหลวงพ่อเทียนพดถึง

 

สระน้ำเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s