วิธีการเล่นน้ำอย่างถูกต้องโดยครูสอนว่ายน้ำมืออาชีพ ตอนที่ 2

ผล หรือไม่ประสบความสำเร็จ ก็ให้บอกกับตัวเองว่า สิ่งนั้นคือประสบ- การณ์ “ไม่มีคำว่าล้มเหลว” และจากประสบการณ์นั้น จงบอกตัวเอง ว่าจะทำให้เราเข้มแข็งฃึ้นมีความอดทนมากขึ้น ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆ มากขึ้น ต่อๆ ไปและเกิดความถ่อมตัวถ่อมใจ คิดได้ว่าตัวเองไม่ได้ เก่งเลิศเลอวิเศษมากมายนัก จะได้เป็นพลังผลักดันให้เราศึกษาหรือ ค้นคว้าวิธีการอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆ  ห่วงยางคอเด็กเล็ก ข้อสำคัญ ต้องถ่อมตัวถ่อมใจให้ได้ …อย่ายกตัวเองถ้ายกตัวเองแล้ว จะรู้สึกว่าเจ็บปวดมากเมือทำอะไร ไม่ได้ประสบความสำเร็จดังใจนึกให้ซมตัวเองทุกครั้งที่ลงมือทำอะไรลงไป …ไม่ว่าจะบรรลุ เป้าหมายหรือไม,บรรลุเป้าหมายก็ตาม สระน้ำเด็กวงกลม  จงชมตัวเองว่าเรากล้าหาญ ที่ลงมือทำ และกล้าหาญพอที่จะรับความจริงของผลการกระทำ โดย คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ปกติของชีวิต ทั้งที่ประสบความสำเร็จดัง ใจนึกหรือไม่ประสบความสำเร็จดังใจนึกก็ตาม …กำลังใจของคนนั้นเปรียบเสมือนน้ำในแก้ว ต้องหมั่นเติม… ไม่เช่นนั้นจะแห้งเหือดไปได้ เมื่อเติมตัวเองได้ดีแล้ว ก็อย่าลืมเติม กำลังใจให้คนอื่นๆ ด้วย ทั้งคำพูดและการกระทำ โลกเราทุกวันนี้มี แต่คนขาดกำลังใจกันมากขึ้น ยังไม่มีใครทำเป็นกล่อง หรือทำเป็น กระป๋องขายซะด้วยสิ ต้องสร้างด้วยตัวเองจึงจะมืได้ หรือช่วยแนะนำ คนอื่นให้สร้างด้วยอย่างที่บอนะ หวังว่าคงจะมีกำลังใจกันมากขึ้นทุกๆ คน เพื่อต่อล้ชีวิตต่อไปอย่าอ่อนใแวกับความเปลี่ยนใจรงต้วเรงตัวเองได้อยู่เสมอ และจะไม่หวั่นไหวไปกับคำติเตียนกล่าวหา หรือ คำชื่นซมของคนอื่นมากนัก… ความเชื่อในสิงดีๆ ของตัวเองนี้ต้องแก บ่อยๆ จึงจะเกิดความเชื่อได้… คนไทยไม่ค่อยคิดเชื่อในเรื่องเหล่านี้ หรอก มักจะคิดและเชื่อในเรื่องบกพร่องของตนเองที่เคยถูกว่าหรือ ตำหนิมาตั้งแต่เด็กๆ เลยทำให้ไม่มีมุมมองชีวิตที่นับถือตัวเอง… บางคนมีแต่ปมด้อยในตนเองเต็มไปหมด โอกาสเกิดกำลังใจจะยากมากจงฝันให้เห็นภาพของความสำเร็จเสมอ เมื่อจะลงมือทำ อะไร ให้มองเห็นตัวเอง “กำลังประสบความสำเร็จ สระน้ำขนาดใหญ่ ”ในสิงนั้นให้ได้เซ่น ถ้าจะสอบ ก็ให้มองเห็นภาพตัวเองผ่านสอบได้สบาย ถ้าจะจีบ แฟน ก็ให้มองเห็นภาพแฟนรักเรา ภาพของความสำเร็จนี้จะทำให้ จิตใจเบิกบาน มีการหลั่งสารของความสุขเกิดขึ้น กำลังใจเกิดพลังได้ มาก โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีมากกว่าปกติ และถึง แม้จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าใจนัก ก็จะไม่เสียใจมากมายและไม่ เครียดมากจงมีความรักที่จะทำกิจกรรมต่างๆ เสมอ ต้องปลุกใจให้ เกิดความรัก… จงบอกตัวเองว่าเราเลือกที่จะทำสิงนั้น รักที่จะทำสิ่ง นั้น จงบอกชํ้า…แล้วคุณจงคิดตามสิ่งที่ตัวเองบอก แม้จะทำด้วย สระน้ำเด็กไวนิล  ความไม่เต็มใจนัก แต่จากการบอกตัว!เองว่าเรารักที่จะทำ ก็จะทำให้ เกิดกิร็ยา (Action) ของการทำด้วยความตั้งใจมากกว่าธรรมดาจงลงมือทำกิจกรรมเสมอ อย่าดีแต่คิดอย่าดีแต่พูด…

สระน้ำเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s