วิธีการแก้ปัญหาเด็กที่มาภาวะซึมเศร้าโดยการพบแพทย์เฉพาะทาง

พ่อแม่หลายคนนั้นเลี้ยงลูกอย่างกับไข่ในหิน ไม่ยอมให้ลูกทำงาน หรือหยิบจับ อะไร บอกลูกว่าหน้าที่ของลูกนั้นคือการเรียนอย่างเดียว  พ่อแม่ที่คิดและ ทำอย่างนี้ กำลังเลี้ยงหมูให้เสือกินโดยแท้สังคมที่ต้องพบกับผู้คนร้อยพ่อพันแม่ มีทั้งคนที่รักและคนที่ซัง หากลูกนั้นไม่มีภูมิต้านทานทางด้านสังคมพอ  เรือยางลำใหญ่ ก็ไม่ต่างจากหมูน้อยที่รอ คอยให้เสือมาขยํ้าเท่านั้น การทำงานในระหว่างปิดภาคเรียนหรือทำงาน หลังเลิกเรียน เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งในปัจจุบันนี้ไม่ว่า องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มักจะมีปัญหา เรื่องของนักศึกษาที่จบมานั้นไม่มีความอดทนในการทำงาน หากจะวัด กันที่เรื่องของเนื้องาน เด็กเหล่านี้สามารถทำงานได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียว แต่ปัญหานั้นจะอยู่ที่มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเด็กเหล่านี้ มัก’จะ’ไม่รู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้1อื่น จนในที่สุดต้องลาออกจากงานไปการสอนให้ลูกทำงานนั้น พ่อแม่สามารถสอนให้ลูกรู้จักการ ทำงานได้ตั้งแต่ยังเล็ก โดยอาจจะเป็นงานเล็กน้อยภายในบ้านที่เหมาะสม กับความสามารถของลูก เซ่น รดต้นไม้ ล้างจาน ล้างรถ ซื้อของที,ตลาด ส่วนสิ่งที่พ่อแม่ใช้ตอบแทนให้ลูก อาจจะเป็นสิ่งของเพียงเล็กน้อยอย่าง ขนม นม เนยหรือคำชมก็ได้เมื่อลูกโตขึ้น อาจจะแนะนำให้ลูกทำงานนอกเวลาเรียนหรือ ช่วงปิดเทอมเป็นเวลาสันๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งลูกนั้นไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน นอกจากนั้น ยังสอนให้ลูกนั้นรู้จักมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น หากลูกต้องทำงานหลัง เลิกเรียนก็จะเป็นการปีกให้ลูกมีความรับผิดชอบ จัดเวลาการทำงาน และการเรียนได้ถูกต้องอีกด้วยการสอนให้ลูกทำงานนอกเวลาเรียนนั้น พ่อแม่ต้องยอมรับฟัง ความคิดเห็นของลูกด้วย ว่าลูกอยากทำหรือไม่  เรือยางไวนิล พ่อแม่อาจจะอธิบายให้ ลูกฟังถึงผลดีของการทำงานในวัยเรียนร่วมด้วยก็ได้ วิธีที,ง่ายที,สุดที่จะ ทำให้ลูกนั้น อยากมาทำงานนอกเวลาก็คือ ต้องหาเพื่อนที,ลูกสนิทมา ทำด้วย เพราะเด็กส่วนมากนั้นจะเริ่มติดเพื่อนในวัยเดียวกัน สอนให้ลูกรู้เก่าทันสิงไม่ถี คนเราหากไม่รู้จักสีดำ ก็จะ ไม่รู้จักสีขา1ว ไม่รู้จักความมืดก็จะไม่รู้จักความสว่าง หากต้องการให้เด็ก นั้นรู้จักในสิ่งดี ก็ต้องให้เด็กนั้นรู้จักในสิ่งที่ไม่ดีด้วย พ่อแม่หลายคนนัน ปรารถนาให้ลูกได้เจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต ไม่เคยที่จะสอนให้ลูกรู้จักสิ่งไม่ดี ซึ่งนั่นจะเป็นปัญหาต่อลูกเป็นอย่างมาก หากว่าลูกเจอสิ่งไม่ดีเหล่านั้น เพราะลูกไม,  รู้จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรในสังคมเราสิ่งไม่ดีนั้น มีทั้ง การพนัน กลโกงต่างๆ จากมิจฉาชีพ อีกทั้งสิ่งเสพย์ติดหลากหลายชนิด พ่อแม่หลายคนนั้นปิดกั้นเรื่องราวไม่ ดีเหล่านี้ไม่ต้องการให้ลูกได้รับรู้ นั่นเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์ เปรียบเหมือน ผลักลูกลงเหว ยิ่งในลูกที่เข้าสู่วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อ ของสิ่งไม่ดีเหล่านั้นได้ง่ายเมื่อมีโอกาสพ่อแม่ต้องให้คำแนะนำลูก ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีเพราะ อะไร และลูกควรจะป้องกันตัวจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร หากมีข่าวสาร ใหม่ๆ ก็ควรจะบอกให้ลูกนั้นรับรู้ด้วย แต่วิธีการบอกนั้นต้องใช้วิธีการ เรือยางสูบลม พูดที่มีเหตุมีผลและนิ่มนวล ไม่ควรใช้การลังและการบังคับโดยเด็ดขาด เพราะการบังคับนั้นก็ไม,ต่างอะไรกับการยุให้ลูกทำเรื่องราวของสิ่งไม่ดีในลังคมนั้น มีมาใหม่แทบทุกวัน หาก พ่อแม่ปลูกฝังให้ลูกนั้นทำแต่ความดีและละเว้นความชั่วทั้งปวง จะเป็น พื้นฐานในการดำเนินชีวิตของลูก ไม่ให้ลูกหลงผิดไปกับอบายมุข เหล่านั้น คำสอนที่ดีลุดสำหรับลูกนั้นคือคำสอนจากพ่อแม่

เรือยาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s