การฝึกฝนบ่อยให้ทำงานนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ

พ่กห้ดให้ลูกช่วยเหลือตนเอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ต้องช่วยพ่อแม่ล้างจาน ทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ซักรีดเสื้อผ้า ของตนเอง  สระน้ำเด็ก ดูแลเก็บกวาดห้องนอนของตนเองให้เป็นระเบียบ อยู่เสมอ เป็นต้น ไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยหรือลำบาก เพราะม้น  จะช่วยพ่กให้เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ จะไต้เติบโตเป็น ผูใหญ่ที่ดีในอนาคต อย่าลืมสอนเรื่องการแบ่งปัน การมีนํ้าใจต่อ ผู้อื่น เอื้อเพ่อต่อผู้ที่ตกทุกข็ไต้ยากด้วยล่ะ ทำไต้ง่ายๆ เช่นบอก ให้ลูกแบ่งขนม หรือของเล่นให้ผู้อื่นเล่นบ้าง การมีนํ้าใจต่อผู้อื่น นั้นจะช่วยให้เขาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ไต้ ซึ่งเป็น คุณลักษณะของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตไต้นั้นเองเรื่องระเบียบวินัยก็สำคัญ การสอนให้ลูกมีระเบียบวิน้บ ก็เช่นกัน อย่างเช่น การนอนให้เป็นเวลา การตื่นให้เป็นเวลา ช่วง เวลาไหนควรทำการบ้าน ช่วงเวลาไหนเป็นช่วงทำงานบ้าน ช่วง ไหนอ่านหนังสือ หรือดูทีวี ควรมีตารางเวลาที่ชัดเจน และไม่ ควรปล่อยให้ลูกดูทีวีนานเกินไป ห่วงยางโดนัท และพ่อแม่ควรอยู่ด้วยทุกครั้ง ตอนนั้งลูทีวี เพื่อจะไต้คอยแนะนำเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือเรื่องไหนที่เห็นเป็นประโยชน้ดี รายการทีวีทุกวันนี้อาจมี อันตรายปะปนแฝงเข้ามาไต้ ไม่เว้นแม้แต่การ์ตูนสำหรับเด็กๆ พ่อแม่ควรใส่ใจอย่างละเอียดไม่ควรปล่อยให้ลูกนั้งตูทีวีตามลำพังการออกงาน การเข้าสังคมก็ควรสอน ควรทำความเข้าใจ เพื่อให้เขาวางคัวไต้อย่างเหมาะสม ต้องมีเงื่อนไข ต้องมีกฎ เกณฑ์บางอย่างเพื่อคอยควบคุมพฤติกรรม เพราะไม่อย่างนั้นโดยมีพ่อแม่คอยแนะนำ ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจ รู้ซึ้งถึงความ เหนื่อยยากของพ่อแม่ในการต้องทำงานหนัก เพื่อหาเงินมา  เลี้ยงครอบครัว และดูแลลูกๆ ทุกคนในบ้านจะต้องช่วยกัน ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้าน ซึ่งต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะ ต้องประพฤติปฏิบัติร่วมกัน เช่น การประหยัดการใช้ไพ่ฟ้า การ ใช้นํ้า การกินอาหารก็ต้องรู้คุณค่า ไม่กินทิ้งกินขว้าง การใช้จ่าย เงินทอง ซึ้อช้าวของเครื่องใช้ควรจ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น การออกกำลังกายนั้นล้วนเกิดผลดีกับเด็กเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็ตาม แพยางเป่าลม  ทำให้เส้นสมองเชื่อมต่อกัน เป็นโครงข่าย ส่งผลให้ลูกมีสติปัญญาดีได้อย่างไม่น่าเชื่ออาหารก็มีส่วนสำคัญกับลูก เพราะช่วยเรื่องการ พัฒนาการทางร่างกายและสมอง การเน้นให้ลูกรับประทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่ เนื้อสัตว์ ข่าว นม ไข่ ถั่ว มัน เผือก และ อย่าลืมควรเพิ่มผักผลไม้เข่าไปด้วย ควรงดเว้นนํ้าอัดลม ลูกอม และขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ เพราะไม่ค่อยมีประโยชน์ลักเท่าไหร่ และยังใส่สารลังเคราะห์ปรุงแต่งกลิ่นและรสอีกมากมายหลาย ชนิดอีกด้วย

ห่วงยางเล่นน้ำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s