การวางรากฐานสระน้ำให้แข็งแรง สามารถเล่นได้หลายคน

เขียนภาษาอังกฤษกำกับ ไม่ได้แปลว่าเอามาจากฝรั่ง แต่เป็นคำที่ข้าพเจ้าคิดขึ้นเอง เพื่อแสดงว่าธรรมชาติของคอนฟิกกูเรชันมหัศจรรย์แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคอนฟิกณูรชันในภาษาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เหนือคำอธิบาย แต่เห็นจริงอยู่ได้ในปกติชีวิต และเป็นด้นเหตุของโรคไม่มีทางรักษาทุกชนิด รวมทั้งตายโดยปราศจากสาเหตุอีกด้วยกรดอะมิโน นํ้าตาล ที่จะเป็นคุณแก่ชีวิตมนุษย์ ต้องมีคอนฟิกกูเรชันจำเพาะ เช่น ต้องคอนฟิกกูเรชัน (L -aminoacids) ถ้าหากเป็น อ – amino acids ซึ่งมีสมปดทางเคมีเหมือนกันทุกอย่าง ร่างกายแยกไม่ได้ บางชนิดเข้าไปทำให้ตายทันที เรียกว่า พิษงู พิษของว่านพิษของเห็ด เป็นด้น นํ้าตาลจากธรรมชาติบางตัวเป็นพิษ และคนที่มีความบกพร่องที่ภูมิคุ้มกัน คือ คอนฟิกกูเร’ชัน’ของนํ้าตาลเปลี่ยน ตังนั้นเอาเองที่ยกตัวอย่างคือเรื่อง คอนฟิกถูเรชันของสุขภาพร่างกาย แต่ทว่าสุขภาพของปัญญาที่จะเห็นความจริงแท้ สระน้ำเด็กทรงกลม หรือเป็นความลวงเรียกว่า อวิชชา มันก็คือเรื่อง คอนฟิกภูเรชันเช่นกันพูดแล้วกำกวม แต่เห็นแจ้งแล้วง่ายที่สุด “อวิชชา และ วิชชา”อยู่ที่เดียวกันอวิชชา ก็คือ “รู้” ที่แยกตัวออกมารูโลกอันวิจิตรวิชชา ก็คือ “รู้” ที่รู้ปรมัตถธรรมอันวิจิตร“รู้” จึงง่ายที่สุด เพราะยังไม่มีความวิจิตรให้รู้ น กาวถ้าเข้าถึง “รู้’’ จึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญามหาศาลหรือถ้าใช้แค’แตะรู้ ก็เสมือนควายตัวหนึ่ง สำนวนนี้หมายถึง รู้ซื่อจนไม่มีความวิจิตร เพราะจิตย้งแตะอยู่กับจิตเดิม สภาวะเช่นนี้จึงเป็นที่พักผ่อนของจิตที,เหนือคำบรรยายชีวิตของมนุษย์ต้องอยู่กับธาตุสี่ ขันธ์ห้า อายตนะหก ตลอดเวลายิ่งโลกสมัยใหม่ มีสาระที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สร้างขึ้นมากมาอุปาทานใน ธาตุ ขันธ์ อายตนะก็เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าทุกสิ่งคือความหลงรู้ เสมือนรู้ความจริงว่า พระเอกนางเอกในจอทีวีหรือจอภาพยนต์ไม่มีจริง ไม่มืจริงทั้งรูปธรรมและนามธรรม เพราะมันคือการปรุงแต่งตัดต่อแสงและเสียงเท่านั้น ชีวิตจริงก็ไม่ต่างจากนิยายที่เราดู สระน้ำเด็กไวนิล  ถ้านั่งสมาธิไปสักหน่อยก็มืแค่แสงและเสียงที่กำลังตัดต่อเป็นเรื่องราว หาความจริงไม่ไต้ถ้าเห็นความจริงเช่นนั้น เราจะใช้ชีวิตอย่าง“สักแต่ว่า” เสมือนเห็นความสุข ความเป็น ความตาย ของชีวิตคือเรื่องราวในภาพยนต์แต่บุคคลจะทำ “สักแต่ว่า” จะต้องมีความสามารถเห็นความจริงว่า ขันธ์แต่ละขันธ์เป็นอย่างนี้ อายตนะแต่ละอายตนะเป็นอย่างนี้กัลยาณอตรต้องเห็นว่าจริงๆ แล้วม้นเป็นแค,แสงเสียงมาต่อกันเป็นภาพ หรือความรู้สึกถ้าเราไปยึดหมายมั่นในสิ่งที่ไม่มีจริง จะก็จะเสียสมดุลทันทีบุคคลที่จะ “สักแต่ว่า” จึงเหมือนมี ๒ จิต คือ ตอบโต้อยู่กับโลกไปตามสมมติ แต่อีกจิตหนึ่งยืนรู้ว่า สระว่ายน้ำเด็กขนาดใหญ่ มันไม่มีความจริงเอาเลย การบรรลุธรรมกักษณะนี้อาศัยวิปัสสนาญาณที,ทำให้เห็น ธาตุ ขันธ์อายตนะ ล้วนโกลาหล “สักแต่ว่า” ทั้งนั้น ส่วนจะเป็นอริยบุคคลขั้นไหน บอกไม่ได้ แต่ถ้าเราบรรลุธรรม หมายความว่า สระน้ำเด็กมือสอง เราเห็นความจริงด้วยตนเอง และเราก็ประจักษ์ซัดว่า โลกนี้เป็นแค่ความลวงของแสงสีเสียงเท่านั้นเองจริง ๆ“สักแต่ว่า” จึงต่างจาก “รู้” เพราะยังมีธาตุ ขันธ์ อายตนะให้รู้อยู่ตลอดเวลา การอยู่ในโลกสมมติจึงเต็มรูปแบบมากกว่า “รู้”นักปฏิบัติที่นั้งเข้าฌานสมาบัติ ออกมาจากสมาบัติใหม่ๆ จะรู้สึกว่า “รู้” อยู่แค่ภายนอก ไม่มีอะไรจะทะลวงมาทำลายความสงบภายในได้เลย อารมณ์ภายในยังสงบนึ่งรู้ ดูราวกับปัจจัยที่ส่งเข้ามากระเต็นกระดอนไปเอง ตรงนี้คือ “รู้ว่ารู้” ไม่ใช่ “รู้ชีอๆ” แบบหลวงพ่อเทียนพดถึง

 

สระน้ำเด็ก

Advertisements

วิธีการอาบน้ำเด็ก อย่างถูกต้อง

บทที่ผ่านๆ มาดิฉันหยิบเอาแต่เรื่องที่น่ากลัวๆ เกี่ยว ลับรถตู้มาน่าเสนอ ซึ่งถือลันเป็นว่าเป็นเรื่องประเภทเศร้าก็แล้วลันนะคะผู้อ่านหลายท่านอ่านมากว่าจะถึงตรงนี้ก็คงเริ่มตะหงิดๆ แหยงหน่ายไม่กล้าขึ้นรถตู้โดยสารลันเสียแล้วกระมังยังค่ะ หยุดก่อน มิดเบรน ตั้งสติลันลักนิดดิฉันได้ออกตัวไว้แล้วในบทต้นๆ ว่า ขอผู้อ่านอย่าคิดว่า ในบริการอันรวดเร็วปรู๊ดปร๊าดของรถตู้นั้น มันจะมีแต่เรื่อง เลวร้ายไปเสียหมดคือที่เราพูดลันไปนั้นมันดูจะแย่ไปเสียทุกอย่าง อันที่จริง แล้วเรื่องดีๆ เขาก็มีอยู่นะคะ สระน้ำเป่าลมเด็กขอให้ตั้งปรับจูนมุมมองลัน ให้ดีให้ซัดลักหน่อย เริ่มกันจากแท้จริงแล้ว หากนับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว คน ห่วงยางคอเด็ก ขบรถตู้หรือผู้ให้บริการรถตู้นั้นแท้จริงมีคนเลวร่วมอยู่ไมถึง 5 เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน ส่วนที่เหลืออีก 95 เปอร์เซ็นต์ นั้นรวมกันไปทั้งคนดี ดีมากและธรรมดา คือทำหน้าที่ของ เขาไปอย่างปกติ รายวันและคนเหล่านี้ที่ทำมาหากินอย่างบริสุทธิ้นั้นเมื่อทำอะไรดีๆ เราก็น่าจะสนับสนุน ดิฉันรู้มาว่าขายหนุ่มบางคนที่มาขับ รถตู้เป็นอาชีพบ้างก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ในบริษัทใหญ่ ๆ แต่ด้วย รักอิสระเขาก็ลาออกมาทำงานของตัวเองก็มีหรือบางท่านใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยก็เพียงเพื่อ หารายได้เลี้ยงครอบครัว และมีอีกมากท่านที่ต้องสระน้ำเด็กราคาเอารายได้ นี้ไปเลี้ยง คนทั้งครอบครัว เขาเลยตั้งใจทำงานอย่างดีและ จริงลังบริสุทธใน,หน้าที่ คนประเภทนี้เราต้องปรบมือให้ และให้เกียรติในหน้าที่ของเขานะคะข่าวสารเรื่องความเลวร้ายของรถตู้ ที่เรารับรู้กันใน ปัจจุบันนั้น ดิฉันอยากจะบอกกับผู้อ่านเอาไว้ว่า บางครั้งเรา อ่านแล้วก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ก่อนบ้าง เพราะบางครั้งเรื่องที่ เราไต้ยินนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาถูกตัดสินด้วยก็มีไม่น้อย อย่างกรณีข่าวลั่นสนั่นเมืองเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ที่ หนังสือพิมพ์บัวสีต่างพร้อมใจกันพาดบัวข่าวว่า รถตู้มหาสระน้ำเป่าลมสี่เหลี่ยม ภัยลากเด็กหญิงข่มขืนมาราธอนนั้นซึ่งเรื่องในช่วงต้นที่เรารับรู้ก็คือ เด็กผู้หญิงคนหนี้งเข้า แจ้งความว่าถูกแก๊งรถตู้ลากตัวจากหน้าร้านสะดวกซื้อขึ้นรถ แล้วร่วมกันหลายคนทำการข่มขืนเธอไปตลอดทาง แถม

 

สระน้ำเด็ก

สอนลูกน้อยด้วยการเล่นน้ำในสระ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

ถึงตรงนี้ เธอได้เริ่มบทบาทเลขาฯ บริหารอย่างแท้จริง มีผู้ช่วยหนึ่งคนที่มอบหมายให้ทำงานรูทีนแทน เธอได้รับคำสั่งให็ไปที่นั่นที่นื่ เพื่อติดต่องานและไปเจรจาแทนนาย ในบางเรื่องบางกรณี ที่นายเห็นว่าใช้เลขาฯ ก็น่าจะจัดการได้และเหมาะสม พอวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสว่างได้คุยกัน ก็ถามว่าพอจะสรุปตัวเองได้หรือยัง ว่าในส่วนลึก ๆ นั้นชอบงานแบบไหน และคิดว่าตัวเองสามารถทำมันได้ดีและในส่วนลึก ๆ ที่เป็นความฝืน ความทะเยอทะยานนั้น คืออะไร เธองงอยู่พักใหญ่ แล้วออกตัวว่าไม่รู้จะถูกหรือผิด ตัวเธอชอบงานท้าทาย ที่ไม่จำเจ สระน้ำเด็กวงกลม  ชํ้าซาก อยากเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ซึ่งใจจริงก็ไม่ได้ชอบหรอกไอ้งานเลขาฯ เนื่ย แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็น งานอะไร ตำแหน่งไหน เพราะไม่เคยคิดรู้แต่ว่าในความฝืนนั้นอยากมีอะไรเป็นของตัวเองในวันหนึ่งข้างหน้าธีการแรกคือต้องลดการกระทบกระแทกกับคนอื่น ด้วยการใช้งานในด้านการติดต่อประสานงานน้อย ลง จะว่าลดบทบาทลงทีละนิดก็คงไม่ผิด เพื่อให้ อุณหภูมิความไม่พอใจของคนอื่นลดน้อยลง มีอะไร ก็พยายามทำซะเองเมื่อวิธีแรกผ่านไป จนเธอเริ่มรู้สืก-ว่า ทำไม นายจึงไมใช้งานเหมือนเมื่อก่อน ก็ค่อย ๆ พูดอ้อม ๆ ทีละเล็กทีละน้อย เวลาเธอบ่นว่างานลดลงว่ากลัวใครเขาจะน้อยใจ เอะอะอะไรก็ใช้ มาพูดด้วย นายคงไม,อยากพูดกะเขาแล้วหรือไง อะไรทำนองนี้อ้อม ๆ อยู่ก็นาน เพราะไม่อยากให้เธอเสียความรู้สึก หรืออีก อย่าง การพูดความจริงให้มันนิ่มนวลและไม่บาดอกบาดใจนั้น มันพูดง่าย ซะเมื่อไหร่ ก็แบบว่ายังไม่กล้าพูดนั่นแหละ แม้จะตั้งใจว่ายังไงก็ต้องพูด ต้องสอน ต้องอบรมและตักเตือนเมื่อเคยคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่า เลขาฯ นั้นจะช่วยนายได้มากทั้ง ในด้านงานและการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับนาย ในทางกลับกัน สระน้ำเด็กกลางแจ้ง  เลขาฯ ก็ สามารถสร้างภาพที่ผิดบิดเบี้ยวให้กับนายได้เช่นกัน แบบว่าเสริมก็ได้ ทำลายก็ง่ายด้วยจนกระทั่งวันหนึ่ง พบเหตุการณ์ด้วยตัวเองว่าเลขาฯ กำลังมีปาก เสียงกับลูกน้องระดับหัวหน้าคนหนึ่งก็ได้ยินได้ฟังหลาย ๆ ประโยคที่โต้ตอบในลักษณะรุนแรง ก่อนที่ จะปรากฏกายให้ทั้งสองฝ่ายเห็น สระน้ำเด็กสำเร็จรูป  ซึ่งทำให้การโต้เถียงหยุดชะงักทำเป็นไม่รู!ม่ได้ยิน แยกหัวหน้าคนนั้นออกไปพูดคุยสั่งการเรื่องอื่น เพื่อให้เลขาฯ แยกมาที่ประจำที่หน้าห้องเมื่อกลับมาห้องทำงาน จึงเรียกเลขาฯ เข้ามาคุยด้วย แบบไม,ต้องอ้อม ค้อมอีกต่อไป แต่พยายามให้นิ่มนวลและบางเบาที่สุด ไม่อยากให้ความ รู้สึกของนายกับเลขาฯ ต้องเสีย เพราะต้องทำงานร่วมกันอยู่ทุกวี่ทุกวัน มันจะเป็นอะไรที่แย่ และกดดันทั้งสองฝ่ายชะเปล่า ๆตัดพ้อก่อนว่า เมื่อสักครู่นั้น คิดว่าแรงไปหน่อยนะ กับคำพูดที่ใช้ กับหัวหน้าคนนั้นเธอริบเล่าขานว่า เรื่องมันเป็นมายังไง พร้อมกับการชักไซไล่เลียง ของนายถึงรายละเอียดฟังแล้วก็สรุปในใจได้ว่า หัวหน้าคนนั้นพูดจาไม่ค่อยดี อาจจะมีอคติ กับเธอ แต่เขาก็ไม่น่าจะทำยักท่า เพราะที่เลขาฯ ไปสั่งให้เขาทำนั้น เป็น งานที่นายต้องการ

สระน้ำเป่าลม

การเล่นกีฬากลางแจ้งต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยเป็นหลัก 2

การทดสอบนั๋สามารกบอกกึงท่าทีต่อการแต่งงานของคุณ จากการทดสอบนจะสามารถทราบ]ด้ว่า ในสายตาของผู้ชายคุณมี คุณสมบัติที่จะเซน!นอคู่ของการแต่งงานตรอไม่ทดสอบ 1ท่ามกลางตัวบุคคลข้างล่างนี้ คุณชอบผู้ชายประเภทใดมากที่สุดA ผู้ชายที่มีจิตใจสะอาดไม่ยินดียินร้ายกับลาภยศ ไม่คำนึงถึง ข้อปลีกย่อย มีนิสัยของลูกผู้ชาย B ผู้ชายที่หมกมุ่นอยู่กับการงาน C เรือยางราคา ผู้ชายประเภทมีความรู้สึกฮิวเม่อร์ อ ผู้ชายที,หนักแน่น เป็นผู้คงแก่เรียนท่ามกลางตัวบุคคลข้างล่างนี้ คุณหวังอยากจะแต่งงานกับผู้ ชายประเภทใดมากที่สุด?A ไม่ใช้กำลังป่าเถื่อน B ไม่พูดโกหก C ไม่ทำลายสัญญา อ ไม่ทรยศทดสอบ สภาพการณ์ 4 ชนิดข้างล่างนี้ คุณคิดว่าชนิดใดน่าสงสารที่สุด?A สุนัขตัวน้อยใกล้จะจมน้ำตาย B เด็กผู้หญิงที่ถูกมารดาตีC ผู้หญิงที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากเพราะทำเงินหล่นหาย D วัยรุ่นชายหญิงที่ต้องกลั้นปัสสาวะเอาไ เรือยางสูบลม ว้เพราะไม่มีห้องสุขา ให้เข้าทดสอบ มากที่สุด?A ประเภทขี้ขลาด B ประเภทชอบพูดโกหก C ประเภทหนุ่มเจ้าสำราญ อ ประเภทโอ้อวดตนเองA วิธีจัดการกับการดำรงชีวิตของครอบครัว B วิธียึดกุมจิตใจของผู้ชาย C วิธีอยู่ร่วมกันกับคุณแม่ของสามี อตุหมู่ฮาโลเจน ( ความรู้เรื่องเพศทดสอบ ถ้าหากเขาเริ่มสนใจอดีตของคุณๆ จะทำอย่างไร พยายามจะไม่พูดถึงอดีต B พูดเรื่องราวที่มีเกียรติในอดีตให้มาก C บอกกับฝ่ายตรงข้ามว่าไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไร มันคือเรื่อง ที่ผ่านพ้นไปแล้วอ ไม่พูดอะไรเลย แล้วแต่เขาจะคิคำชี้ขาดA = 8 คะแนน  เรือยางสำเร็จรูป B = 6 คะ แนน C = 4 คะแนน D =2 คะแนนAN เชิญรวมคะแนนของคุณT ( 48 – 35 คะแนน = ประเภท Aบ 34 – 29 คะแนน = ประ๓ท Bคำตอบประเภท Aได้พบกับผู้ชายในอุดมคติช้าหน่อยคุณไม่ยอมแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่มีความดีเด่น คุณได้แต่แสวงหา ผู้ชายที่มีความดีเด่นทางสังคมและสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตการแต่งงาน ด้วยเหตุนี้ การที่จะได้พบผู้ชายในอุดมคติจึงกลายเป็นเรื่องยากและได้พบ เรือยางไวนิล  ช้าไปหน่อย โอกาสที่คุณจะได้แต่งงานอยู่ในระหว่างอายุ 28 – 30 ปีคุณไม่คิดว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้แต่งงาน คุณเห็นแก’ครอบครัวมาก เหมาะที่จะเป็นแม่บ้านอย่างยิ่ง ประเภท ธอายุของคู่ครองควรท่างกัน 7 ปีขั๋นไปจะเดมาะที่สุดคุณได้วางแผนการแต่งงานเอาไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้าน หลังจากแต่งงานแล้ว หรือแผนการดำรงชีวิตของครอบครัวคุณต่างคิด ตริตรองไว้อย่างดีเยี่ยมกล่าวสำหรับคุณแล้วการแต่งงานเป็นเรื่องสบายใจ เต็มไปด้วย บรรยากาศโรแมนติก ขณะที่คุณรักกับผู้ชายที่มีอายุห่างกัน 7 ปี ความรัก จะพัฒนาไปด้วยดี แต่ถ้ารักกับผู้ชายอายุห่างกันหนึ่งหรือสองปีจะไม่มี ความราบรื่นเท่าที่ควรประเภท Cคุณจะแต่งงานช้าดากต้องฟานความรัก แต่ถ้าผ่านแบํส์อ เรือยางลำใหญ่  คุณจะแต่งงานเร็วถ้าหากคุณจะแต่งงานโดยผ่านความรักคุณจะแต่งงานช้ามาก อาจ อายุ 33 ปี จึงได้แต่งงาน แต่ถ้าผ่านแม่สื่อคุณก็จะแต่งงานเร็ว อายุยี่สิบ กว่าคุณก็แต่งงานแล้ว ด้วยเหตุนี้ ยามใดเมื่อคุณรู้สึกว่าจะไม่ได้แต่งงาน คุณ จงลองให้แม่สื่อแนะนำ คุณต้องได้แต่งงานเร็วขึ้นอย่างแน่นอน

เรือยาง

เส้นใยพีวีซีจากยางพาราสามารถนำมาทำ่วงยางที่มีคุณภาพได้ ตอนที่ 1

ก็จะทำให้หัวข้อสนทนาค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น ลำหรับผู้ชาย ถ้าหากเขาเห็น ผู้หญิงซึ่งตนเองกำลังคบหาสมาคมด้วยมีความเจริญงอกงามทางด้านควกมรู้ ความรักจะดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงการแต่งกาย ถ้าหากว่าก่อนหน้านี้คุณสวมใส่เสื้อผ้า ห่วงยางลอยคอ   ที่มีสีเรียบๆ ก็เปลี่ยนมาเป็นสีสดใสขึ้น เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตนเอง ทำทีที่ฃะมักเขม้นเซ่นนี้จะทำให้ความรักของคุณมุ่งสู่หนทางแห่ง ความสำเร็จขณะรักกันอาจ UFโตรูคู่แข่งทางความรักแอบซ่อนอยู่ การ ทดสอบนจะบอกคุณว่าจะเอาชนะได้อย่างไรเอีญดูภาพประกอบด้านล่างให้ละเอียดรอบคอบ คุณคิดว่า ผู้ชายในภาพกำล่งตกอยู่ในสภาพอะไร กำลังจะหอมแก้มฝ่ายหญิง B กำลังตื่นเต้นดีใจเพราะได้พบฝ่ายหญิงโดยบังเอิญ C กำลังจะแยกทางกับฝ่ายหญิง D กำลังโกรธแค้นเพราะความหึงประเภท Dประทับใจในความฉลาด ความขบขันอย่างมีคติคุณเป็นคนมีมโนธรรม แพยางสูบลม  มีความสามารถในการยึดกุมจิตใจของผู้ชาย พอสมควร บวกกับความขบขันอย่างมีคติ และพูดคุยเก่งของคุณ ทำให้คุณ สามารถสร้างความสนิทสนมกับผู้ชายได้อย่างรวดเร็วความประทับใจครั้งแรกซึ่งคุณให้กับผู้ชายคือความฉลาดและความ ขบขันอย่างมีคติพวกเขามักจะถือว่าคุณคือเพื่อนร่วมงานมากกว่าเป็นคนรัก เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความรัก ทางที่ดีคุณลองให้ความ เคารพรัก นับถือผู้ชายดูบ้าง บางทีผู้ชายอาจถือว่าคุณคือคนรักของเขาก็ เป็นได้ประเภท ประทับใจในความเป็นเพู้เญิงที่ยั๋วยวนคุณจะได้รับความกระทบจากคนข้างเคียงเร็วมาก ด้วยเหตุนี้ ความ ประทับใจครั้งแรกของคุณจึงมักจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ แพยางเป่าลม จุดนี้คือลักษณะ พิเศษของคุณ ผู้ชายที่พบหน้าคุณครั้งแรกมักจะมีความประทับใจในความ เป็นผู้หญิงที่ยั่วยวน เฉลียวฉลาดหลังจากมีการไปมาหาสู่กัน 2 – 3 ครั้ง ผู้ชาบกกี่ 5ริกหวานษันเพบทวี ของจันกับนายสุดหล่อ แต่งงานช้าไปหรือเปล่า?การแต่งงานคือการเสี่ยงภัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต ความรักเกิดจาก การได้พบกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย แล้วค่อยๆ แตกแขนงเป็นความซาบซึงใจ และในที่สุดก็กลายเป็นความรัก อุปกรณ์เล่นน้ำกลางแจ้ง แต่ทว่าความรักกับการแต่งงานกลับไม่แน่ว่าจะมีความเกี่ยวโยงกัน ความรักก็คือความรัก การแต่งงานก็คือการแต่งงาน เป็นคนละเรื่องกัน บาง คนแม้ว่ารักกันมากเพียงไรแต่กลับไม่ได้แต่งงานกัน บางคนไม่ได้รักกันแต่ กลับแต่งงานกันการแต่งงานคือเรื่องของคนสองคน หากเป็นการรักข้างเดียวหรือว่า เป็นการตกลงส่วนตัวโดยอีกคนหนึ่งไม่ตกลงด้วย เช่นนี้การแต่งงานจะไม่มี ทางสำเร็จได้ เพราะว่าการแต่งงานมิเพียงแต่เป็นข้อสรุปในใจของตนเอง  แพยางไวนิล แต่ การแต่งงานอาจกล่าวได้ว่าคือบุพเพสันนิวาสหรือเนื้อคู่กัน อายุของการ แต่งงานของคนที่เป็นเนื้อคู่กันกับคนไม่ใช่เนื้อคู่กัน จึงแตกต่างกันมาก แต่ คำว่าไม่ใช่เนื้อคู่หมายถึงอะไรหรือ? เงื่อนไขที่ว่านั้นมีดังนี้ 2. เฝ็ารอผู้คนซึ่งมีอุปนิสัยตรงกันกับตนเอง หวังอยากจะแต่งงานกับผู้คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีผู้หญิงซึ่งยึดถือสามจุดข้างต้นนี้เป็นเงื่อนไขของการแต่งงาน จะ กลายเป็นผู้หญิงที่แต่งงานช้าเกินไป พบเนื้อคู่ได้ยากมาก แต่งงานช้าหรือ เร็วต่างขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของตนเอง คุณมีเหตุอย่างไรก็มีผลตามมา อย่า

แพยางฟลามิโก้

ทักษะของเด็กในเวลาเล่นน้ำและการพัฒนาการทางด้านร่างกาย

พยายามหัดเป็นคนที’รู้จักยอมรับนับถือคนอื่นอย่างจริงใจ มีใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สืกเป็ดใจที่จะยอมรับนับถือเขาได้ นั่นเป็นการสร้างสภาวะจิตใจให้ดีงาม และแน่นอนว่าเป็นพื้นฐานหนึ่ง ของการสร้างความต้านทานความเครียดได้อย่างดีที่สุด อย่างเช่นว่าใน ที่ทำงานของคุณมีคนคนหนึ่งที่หล่อเหลาเอาการมาก แทนที่คุณจะนึก อิจฉาเขา แต่คุณลองบอกกับตัวเองในใจว่า คุณยอมรับว่าผู้ชายคน นั้นเท,ำอเมซอน มากทีเดียว และมีเสน่ห์อย่างมาก เมื่อคุณคิดเช่นนี้จิตใจของ คุณก็จะดีงาม และสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับคนคนนั้นได้เป็นอย่างดี และแน่นอนจะมีผลทำให้คุณสามารถยอมรับในเรื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย ทำให้มีผลดีต่อการงานและสภาพจิตของคุณเอง  สระน้ำเด็กเล็ก หรือถ้า คุณร้สืกว่าใครอีกคนหนึ่งในที่ทำงานของคุณนั้นเป็นคนที่เก่งกาจ และ มีความสามารถชนิดหาตัวจับยากทีเดียว คุณลองนับถือเขาในด้านความ คิด เพียงเท่านี้จิตใจของคุณก็จะถือว่าถูกยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง และ คุณจะไม่มีปัญหาในการคิดในแง่ลบ หรือมีการแสดงออกในแง่ลบ อย่างเด็ดขาด การยอมรับนับถือคนอื่นนั้น แม้จะไม่ใช่วิธีพีชิตความเครียดที่เกิดขึ้นกับคุณได้โดยตรง แต่เป็นการบริหารจิตใจให้ดีงาม สามารถที่จะควบคุมความเครียด และสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาได้ ด้วยจิตใจอันปลอดโปร่ง และรู้จักยอมรับความจริงนั่นเอง ปรับปรุงตัวเองใหมให้เป็นคนที’กล้าคิด และกล้าตัดล้นใจด้วย ตัวเองอย่างเฉียบขาดการจะเป็นคนที่มีความสามารถเฉียบขาดในการตัดสินใจเรื่อง ใดๆ ด้วยตัวเองนั้น แน่นอนว่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักคิด รู้จักเชื่อมั่น ในความคิดของตัวเอง และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น น่า ความคิดของตัวเองและคนอื่นมาผนวกกัน มาผสมผสานกลั่นกรองให้ ได้เหตุผลที่ดีที่สุดแล้วจึงนำไปตัดสินใจถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเอง หรือรับฟังความคิด สระน้ำเด็กยี่ห้อไหนดี  เห็นของคนอื่นมากเกินไป การตัดสินใจก็จะไม่มีประสิทธิภาพอย่างแน่ นอน อย่างน้อยในการฝึกครั้งแรกควรพยายามหัดตัดสินใจในเรื่องที่ ทำให้คุณสบายใจ และคิดว่าดีที่สุดก่อน แม้การตัดสินใจนั้นจะไม่ได้ ให้ผลอะไรที่ดีนัก หรือถูกต้องนัก แต่อย่างน้อยถ้าได้มีการคิดตรอง ก่อนและกล้าตัดสินใจก่อน ความผิดอาจจะเป็นบทเรียนสอนให้เกิด ความถูกต้องได้ต่อไปยกตัวอย่างเช่น คุณมีปัญหากับคู่รักของคุณ และคุณมีความ รู้สืกว่าคุณอยากจะเลิกกับเขา  สระน้ำเป่าลมราคาถูก แต่คุณไม่สามารถตัดสินใจบอกเลิกกับ เขาได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ คุณไม่สามารถตัดสินใจ คุณ จึงคบกับเขาต่อไป และปัญหาต่างๆ ก็ยังคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ จนคุณหมดความสุขและเริ่มร้ายแรงขึ้นทุกที จึงมีผลกระทบต่อการ

สระน้ำเด็ก

วิธีการเล่นน้ำอย่างถูกต้องโดยครูสอนว่ายน้ำมืออาชีพ ตอนที่ 2

ผล หรือไม่ประสบความสำเร็จ ก็ให้บอกกับตัวเองว่า สิ่งนั้นคือประสบ- การณ์ “ไม่มีคำว่าล้มเหลว” และจากประสบการณ์นั้น จงบอกตัวเอง ว่าจะทำให้เราเข้มแข็งฃึ้นมีความอดทนมากขึ้น ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆ มากขึ้น ต่อๆ ไปและเกิดความถ่อมตัวถ่อมใจ คิดได้ว่าตัวเองไม่ได้ เก่งเลิศเลอวิเศษมากมายนัก จะได้เป็นพลังผลักดันให้เราศึกษาหรือ ค้นคว้าวิธีการอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆ  ห่วงยางคอเด็กเล็ก ข้อสำคัญ ต้องถ่อมตัวถ่อมใจให้ได้ …อย่ายกตัวเองถ้ายกตัวเองแล้ว จะรู้สึกว่าเจ็บปวดมากเมือทำอะไร ไม่ได้ประสบความสำเร็จดังใจนึกให้ซมตัวเองทุกครั้งที่ลงมือทำอะไรลงไป …ไม่ว่าจะบรรลุ เป้าหมายหรือไม,บรรลุเป้าหมายก็ตาม สระน้ำเด็กวงกลม  จงชมตัวเองว่าเรากล้าหาญ ที่ลงมือทำ และกล้าหาญพอที่จะรับความจริงของผลการกระทำ โดย คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ปกติของชีวิต ทั้งที่ประสบความสำเร็จดัง ใจนึกหรือไม่ประสบความสำเร็จดังใจนึกก็ตาม …กำลังใจของคนนั้นเปรียบเสมือนน้ำในแก้ว ต้องหมั่นเติม… ไม่เช่นนั้นจะแห้งเหือดไปได้ เมื่อเติมตัวเองได้ดีแล้ว ก็อย่าลืมเติม กำลังใจให้คนอื่นๆ ด้วย ทั้งคำพูดและการกระทำ โลกเราทุกวันนี้มี แต่คนขาดกำลังใจกันมากขึ้น ยังไม่มีใครทำเป็นกล่อง หรือทำเป็น กระป๋องขายซะด้วยสิ ต้องสร้างด้วยตัวเองจึงจะมืได้ หรือช่วยแนะนำ คนอื่นให้สร้างด้วยอย่างที่บอนะ หวังว่าคงจะมีกำลังใจกันมากขึ้นทุกๆ คน เพื่อต่อล้ชีวิตต่อไปอย่าอ่อนใแวกับความเปลี่ยนใจรงต้วเรงตัวเองได้อยู่เสมอ และจะไม่หวั่นไหวไปกับคำติเตียนกล่าวหา หรือ คำชื่นซมของคนอื่นมากนัก… ความเชื่อในสิงดีๆ ของตัวเองนี้ต้องแก บ่อยๆ จึงจะเกิดความเชื่อได้… คนไทยไม่ค่อยคิดเชื่อในเรื่องเหล่านี้ หรอก มักจะคิดและเชื่อในเรื่องบกพร่องของตนเองที่เคยถูกว่าหรือ ตำหนิมาตั้งแต่เด็กๆ เลยทำให้ไม่มีมุมมองชีวิตที่นับถือตัวเอง… บางคนมีแต่ปมด้อยในตนเองเต็มไปหมด โอกาสเกิดกำลังใจจะยากมากจงฝันให้เห็นภาพของความสำเร็จเสมอ เมื่อจะลงมือทำ อะไร ให้มองเห็นตัวเอง “กำลังประสบความสำเร็จ สระน้ำขนาดใหญ่ ”ในสิงนั้นให้ได้เซ่น ถ้าจะสอบ ก็ให้มองเห็นภาพตัวเองผ่านสอบได้สบาย ถ้าจะจีบ แฟน ก็ให้มองเห็นภาพแฟนรักเรา ภาพของความสำเร็จนี้จะทำให้ จิตใจเบิกบาน มีการหลั่งสารของความสุขเกิดขึ้น กำลังใจเกิดพลังได้ มาก โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีมากกว่าปกติ และถึง แม้จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าใจนัก ก็จะไม่เสียใจมากมายและไม่ เครียดมากจงมีความรักที่จะทำกิจกรรมต่างๆ เสมอ ต้องปลุกใจให้ เกิดความรัก… จงบอกตัวเองว่าเราเลือกที่จะทำสิงนั้น รักที่จะทำสิ่ง นั้น จงบอกชํ้า…แล้วคุณจงคิดตามสิ่งที่ตัวเองบอก แม้จะทำด้วย สระน้ำเด็กไวนิล  ความไม่เต็มใจนัก แต่จากการบอกตัว!เองว่าเรารักที่จะทำ ก็จะทำให้ เกิดกิร็ยา (Action) ของการทำด้วยความตั้งใจมากกว่าธรรมดาจงลงมือทำกิจกรรมเสมอ อย่าดีแต่คิดอย่าดีแต่พูด…

สระน้ำเด็ก